Musikk varianter

Musikk kan brukes til så mangt, avslapning, kos, dans og mange andre situasjoner. Musikken har jo blitt en daglig vane for de fleste, man hører jo musikk omtrent hele dagen uansett hvor man er. I heisen, i butikken, på ett venteværelse også videre. For de yngre er det gjerne øreplugger tilkoblet telefonen som det da høres musikk på stort sett hele dagen. Mange steder har også musikk på arbeidsplassen og variantene innen musikken er jo utrolig mange.

Litt historie

Når musikken egentlig startet er det ingen som vet, men en eller annen form for musikk har eksistert i evigheter. Fra de enkle sangene og frem til dagens musikk har utviklingen vært enorm. Man har vært igjennom mange forskjellige tidsepoker som da også selvfølgelig har innvirket på musikk stilene. Instrumenter har etter hvert kommet til, man regner med at en form for trommer var de første som var i bruk. Her ble det jo brukt ting man gjerne fant i naturen, en av de eldste fløytene stammer i fra rundt 7000 år f.Kr. Den ble funnet Kina som også har den eldste og den største samlingen i verden. Det kom etter hvert til enkle strenge instrumenter og sangen og musikken tok sakt form som er noe lik den vi har i dag. De eldste nedskrevne sangene man har funnet stammer i fra rundt år 1400 f.Kr og kalles de Hurristiske sangene. Da kan man jo tenke seg at musikken har eksistert i utrolig lang tid før dette også.

Tidsepoker

Den første formen for musikk man kjenner til kalles prehistorisk musikk og vi i dag synes denne musikkformen er veldig primitiv. Neste musikkformen kaldes antikkens musikk, denne musikkformen ble benyttet i store deler av Europa. Men under denne betegnelsen ligger også de Amerikanske indianernes musikkform samt de Australske Aboriginal musikken. Her var det gjerne en kombinasjon av sang, instrumenter og dans.

Tidsepoker

Når man så kommer til tiden da Romer riket eksisterte endret musikk stilen seg ganske betraktelig og musikken ble også en del av de religiøse tilstelningene rundt omkring i Europa. Det kom mange forskjellige varianter av musikken etter denne tid og musikken fikk da ett godt og spredt spekter som da mange likte. Gospel ble en stor del av afroamerikanernes liv både i kirken og i hverdagslivet deres.

Gospel

De som har fått æren av å være de som startet gospel musikken var Mahalia Jackson og Thomas Dorsey, de reiste rundt i Amerika og fremførte gospel musikk som ble en stor suksess for dem. De startet opp i det små, besøkte små lokale menigheter som tok hjertelig imot dem. Det tok ikke lange tiden før ryktet spredte seg om denne nye musikkstilen og de fikk slippe til i stadig større og større menigheter.

Gospel
Gospel

Gospelmusikken ble den perfekte musikkstilen for disse menighetene da den utrykte mye følelsene og personlig vekkelse, det var da spesielt innen de større baptistmenighetene som hadde mange afroamerikanere medlemmer. Gospel musikken fikk etter hvert flere varianter innen disse miljøene, det var jo ikke alle menighetene som hadde de helt samme retningslinjer så da lagde man sine egne varianter.