Historien til Black Metall musikk

Jeg må bare tilstå at jeg ikke har noe personlig forhold til Black Metall musikk, men jeg har nok hørt på noe i ny og ned. Men den ligger langt utenfor min musikksmak, da jeg er mer tilhenger av roligere musikk. Men det å sette seg litt inn i denne musikken, var faktisk ganske spennende og interessant. Jeg tenkte å ta for meg musikkstilen, og miljøer knyttet til denne i Norge. Det er ikke til å stikke under en stol, at det er mange myter både om musikken og ikke minst miljøene den spilles i.

Svartmetall

Når man først skal skrive om denne type musikk i Norge, kan det jo være greit å bruke det norske navnet også. Svartmetall og Black metal, de blir nok brukt litt om hverandre tror jeg – og sikkert av meg videre her også.

Det er ikke noen tvil om at dette er en type musikk, som går for å være ganske så ekstrem. Videre er det som jeg nevnte innledningsvis, relativt mange myter knyttet til den – ja både til miljøet og musikken. En del av dette, kan nok deler av miljøet takke seg selv for.

1980-tallet

Musikken er ofte basert på det okkulte, men også satanisme. Hvor langt dette strekkes, er varierende fra gruppe til gruppe og mellom miljøene. Vi må tilbake til begynnelsen av 1980-tallet, da sjangeren først dukket opp.

De norske bandene, kom på banen mot slutten av 1980-tallet. Da med inspirasjon fra de utenlandske, som allerede hadde eksistert i nesten 10 år. Dette er band som; Bathory, Venom, Celtic Frost og Sarcòfago. Disse sies å sortere inn under sjangeren «sataniske ekstremental band»

Rundt 1990-1992, kom det flere norske band på banen. Gruppenavn som; Emperor, Mayhem, Immortal, Burzum og Darkthrone dukket opp i miljøene.

Norge blir eksportør av «Satanrock»

Hele miljøet ble hardt rammet, av det som skjedde på begynnelsen av 1990-tallet. I tidsrommet 1992-1994, ble det begått både drap og gjennomført ildspåsettelser – utført av en mindre gruppe ungdommer i begynnelsen av tyveårene. Disse hadde tilhold til et miljø, rundt en platebutikk i hovedstaden.

Dette fikk naturlig nok stor oppmerksomhet, både nasjonalt men også internasjonalt. Avisene bugnet av både sanne, men også usanne artikler om miljøet og «Satanrock» som musikk.

Bruk av tekster

Black metal handler ofte om tekster, som tar for seg; Satanisme, anti-kristendom, nasjonalisme, okkultisme, åsatro, krig, paganisme og natur. Ikke så rent lite med andre ord, men svært lite av det har noe positivt fortegn ved seg.

Kristendom fiendtlige tekster

Norge ble kristnet rundt 1000 etter Kristus, det er mye av det som skjedde i den prosessen – som bandene tar opp i sangene sine. De hevder at Norge måtte gi slipp på, mange av sine tradisjonelle norske verdier. Dette igjen førte til utvanning av det som Norge stod for, fordi de kristne verdiene måtte komme foran. Som en motvekt til det kristne budskap, bruker bandene sataniske tekster og Norrøn mytologi. Det er ofte det nasjonalistiske budskap, som er viktig i musikken deres.

Nasjonalsosialistisk black metal

Om vi ser bort fra det norrøne og det sataniske, så er det musikk innen miljøet som tar for seg ideologien knyttet til nynazismen. Denne stilen/sjangeren kalles for nasjonalsosialistisk black metal. Tekstene inneholder høyreekstreme holdninger og budskap, og da så klart med mye rasistisk innhold.

Det finnes platebutikker som nekter å selge denne type musikk, på grunn av at innholdet er hatefullt og rasistisk. Det kan også forekomme at plateselskap, nekter produksjon.